Lindtse kerk Lindtse kerk

Adres: Develweg 28, 3333 LA Zwijndrecht, tel. 078-6122059
Elke zondag om 10.00 uur kerkdienst.
Voor andere activiteiten, raadpleeg de kalender elders op deze website.
Voor contactpersonen klik hier.
Volg de Lindtse kerk ook op Facebook 

 
Kerkdienst zondag 30 oktober Kerkdienst zondag 30 oktober

Op zondag 30 oktober zullen we stil staan bij het begin van een Lutherjaar. Dat zal zijn hoogtepunt vinden in 2017. In de dienst van de komende zondag zullen we een aantal liederen zingen die op naam van Luther staan. We lezen het verhaal van Zacheüs en ontdekken hoe je als mens een nieuwe start kunt maken, iets waar de stellingen van Luther ook toe oproepen. Kees Kraaijeveld zal het orgel bespelen. Na de dienst is er een koffieconcert, waarover meer elders op deze pagina.

 
Koffieconcert: 30 oktober Koffieconcert: 30 oktober

Het koffieconcert van komende zondag wordt verzorgd door de jonge en veel belovende pianist Erwin Rommert Weerstra. Hij zal werken van Bach, Schubert en Mozart ten gehore brengen. Koffieconcerten worden 4 keer per jaar gehouden in het kader van kerk in de buurt en de toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het concert zal om 11.45 uur aanvangen en u bent van harte uitgenodigd.
 

 
Protestantse kerk Protestantse kerk

De komende maanden staan er een aantal landelijke themadagen op de PKN kalender. Op 12 november de Dag van de Communicatie, op 19 november de Landelijke diaconale dag en op 12 december het Landelijk Missionair festival. Dagen om inspiratie op te doen! 

Dag van de Communicatie: Welkom is iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in eigen gemeente.


Landelijke diaconale dag: Georganiseerd door Kerk in Actie. Voor diakenen, zwo-commissies, predikanten en alle anderen met een diaconaal hart. Thema: Meer dan een dak boven je hoofd - Geloven in delen.


Landelijk Missionair Festival: Hétinterkerkelijk festival over manieren en vormen van missionairzijn in deze tijd. Hoe geven we glans aan ons geloof? Hoe laten we de kerk stralen? Thema: Glow!

 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)