40-dagentijd: Symbolische bloemschikking 40-dagentijd: Symbolische bloemschikking


Elke zondag staat een ander Bijbelverhaal centraal en daarbij wordt een passende verbeelding gemaakt. Als basissymbool gebruiken we alle weken een stam in de vorm van uitgestoken armen. De armen reiken naar de hemel als verbinding van de stem die uit de hemel klinkt en de stem die van de aarde opstijgt naar de hemel. Een uitgestoken arm naar de hemel en naar de mens die naast je staat. Op de stam is een hart vastgemaakt als teken van liefde van mensen voor elkaar en de liefde van Jezus voor de mensen om Hem heen, zoals in de verhalen naar voren komt.

Deze vierde zondag in de 40-dagentijd heet Leatare. dat is: verheugt u. Het licht van Pasen kleurt van paars al een beetje naar roze.
We horen vandaag in de kerk het verhaal over brood en vis die gedeeld worden. Waar gedeeld wordt, komt er overvloed. Liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt. Jezus deelt en deelt uit.

Delen, breken, uitdelen
Wonderlijk
hoe, door te delen
weinig verandert
in overvloed
en velen voed

God
Gij die ons voedt.
schenk ons het inzcht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert 
in een oase


 

terug