Kerkdienst zondag 10 december Kerkdienst zondag 10 december


Met de kinderen gaat het over identiteit: wie ben je en wie ben je niet? Deze zelfkennis komt niet uit ons gevoel van het moment op, maar vanuit het goede nieuws dat tot ons komt.
Hij schrijft over de dienst: "Advent is de tijd waarin we gaandeweg ontdekken wie Jezus is. Ook al is dit ongeveer de 60-ste advent die ik meemaak, het blijft zoeken naar zijn geheim. Deze zondag gaat het ook over zelfkennis, zo horen we uit Johannes 1: 19 - 28. Johannes krijgt de vraag wie hij is en antwoordt daarop met: Ik ben niet de Messias. Zo leidt hij de aandacht af van zichzelf, naar Jezus die na hem komt.


Kees Kraaijeveld bespeelt het orgel en we beginnen zoals elke zondag om 10.00 uur. Voel je welkom om te komen.

De eerste lezing uit Jesaja 40 geeft mee dat wij getroost worden, hoe donker ons leven ook is. Deze troost geeft ons ook een andere kijk op onszelf."

terug