Sobere maaltijd

Sobere maaltijd

De kosten zijn 3,50  p.p. en wa na aftrek van de kosten van de boodschappen overblijft wordt besteed aan een gezamenlijk vast te stellen goed doel.
Graag vooraf aanmelden in verband met de boodschappen. Dit kan tot woensdag 12.00 uur bij Tineke Don of Arianne Lodder of via de intekenlijsten in de kerk. We hopen u te mogen ontmoeten.
Tineke: of 06 40 95 27 77
Arianne: of 06 42 06 94 45
 

terug