Bijzondere gave Bijzondere gave

BIJZONDERE GAVE
Predikanten, kerkelijk werkers, maar ook ouderlingen en andere gemeenteleden worden soms een bijzondere gave toegedicht, zij kunnen wonderbaarlijk goed ruiken! Ze hebben een neus voor van alles en nog wat en weten daardoor meer dan anderen.
Wat klopt niet in deze zin?
Met name de laatste regel. De genoemde personen hebben in-derdaad een neus, net als iedereen, maar zij kunnen helaas niet ruiken wanneer iemand jarig is, of in het ziekenhuis ligt, of een jubileum te vieren heeft of wat van dat soort zaken ook. Voor de predikanten geldt dat net zo goed als voor de anderen, ook al mogen zij als herder van de gemeente, maar als herdershond van Christus hun werk doen.
Mocht u dus iets te vieren hebben, een opname in het ziekenhuis voor de boeg hebben, of gewoon even thuis een bezoekje willen, om welke reden ook, laat dat dan even weten, dan kan aan uw wens worden voldaan. Wanneer wij geen informatie krijgen, kunnen we ook niet in actie komen. Omzien naar elkaar … we doen het graag, als we weten bij wie we moeten zijn!
 

 
Coördinator pastoraat Coördinator pastoraat

Coördinator van het pastoraat is mw. Anneke Jochems.
Haar contactgegevens zijn:
Develweg 1
tel. 6122730
emali:

 

 
Mensen gezocht voor ons pastorale team Mensen gezocht voor ons pastorale team

Onderstaand gedicht verwoordt dat we iedereen nodig hebben.

Zoals je bent, ben je nodig
Voor de opbouw van zijn wereld
heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur
als die van het laatste,

zowel de mensen met ervaring
als de pas aangekomenen
die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd
als mensen met een druk gevuld leven.

Hij heeft voorgangers nodig en leiders
maar ook stille werkers,
en bidders.
Allemaal zijn ze nodig
voor de opbouw van Gods wereld.

Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent,
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.
Want het gaat niet
om wat je organiseert of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard
waar alles spreekt van
‘Ik zal er zijn voor u’,
waar goedheid
veel verder gaat dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn:
oneindig veel.    

Naar André Callewaert. Overgenomen uit de wekelijkse suggesties voor de vieringen van de Vlaamse Dominicaanse werkgroep te Schilde.
 

 
Over de kerk, ouderlingen en pastoraat op straat Over de kerk, ouderlingen en pastoraat op straat
lees meer »