Bijzondere gave Bijzondere gave

BIJZONDERE GAVE
Predikanten, kerkelijk werkers, maar ook ouderlingen en andere gemeenteleden worden soms een bijzondere gave toegedicht, zij kunnen wonderbaarlijk goed ruiken! Ze hebben een neus voor van alles en nog wat en weten daardoor meer dan anderen.
Wat klopt niet in deze zin?
Met name de laatste regel. De genoemde personen hebben in-derdaad een neus, net als iedereen, maar zij kunnen helaas niet ruiken wanneer iemand jarig is, of in het ziekenhuis ligt, of een jubileum te vieren heeft of wat van dat soort zaken ook. Voor de predikanten geldt dat net zo goed als voor de anderen, ook al mogen zij als herder van de gemeente, maar als herdershond van Christus hun werk doen.
Mocht u dus iets te vieren hebben, een opname in het ziekenhuis voor de boeg hebben, of gewoon even thuis een bezoekje willen, om welke reden ook, laat dat dan even weten, dan kan aan uw wens worden voldaan. Wanneer wij geen informatie krijgen, kunnen we ook niet in actie komen. Omzien naar elkaar … we doen het graag, als we weten bij wie we moeten zijn!
 

 
Coördinatie pastoraat Coördinatie pastoraat

De coördinatoren van het pastoraat zijn

mw. Anneke Jochems.
Develweg 1
tel. 6122730
e-mail

mw. Ank van Gelder
Perkstraat 35
tel. 6125973
e-mail