Jaarthema: kinderen in India

Aan het werk in een Tamarindefabriek
Jaarthema: kinderen in India

In 2017 komt de diaconie van de Lindtse kerk in actie tegen kinderarbeid in India. 
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar hard werken de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in de prostitutue of als kindsoldaat. Het werk vindt plaats onder zware omstandigheden met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. 
De hulporganisaties CASA en Save zet zich in tegen kinderarbeid. 

Wij willen met dit jaarthema bijdragen aan de werkzaamheden van deze organisaties. 
Het hele jaar door zullen er verschillende activiteiten zijn om hier geld voor bij elkaar te brengen. Veel diaconie collectes zijn bestemd voor dit doel.

Helpt u mee?

terug