Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. Elke zondag om 9.30 uur kerkdienst. 

lees meer »
 
Zondag 19 mei 2019

Zondag 19 mei 2019
Gij zult liefhebben!
Aanstaande zondag staat het ‘liefdegebod’ centraal. Op het eerste gezicht is dat een onmogelijke combinatie: een bevel tot liefde. Vaak zien we er een tegenstelling in: een wet is hard en liefde is zacht. In deze lijn wordt ook vaak over een het Oude en Nieuwe Testament gesproken. Toch is dat geen tegenstelling. Wanneer Jezus het gebod tot liefhebben geeft, onder meer in Johannes 13 vers 31–35, dan herhaalt hij wat in de Wet en de Profeten staat. We zullen dat horen uit Deuteronomium 6 en Hosea. Dat gebod blijft nodig, al was het maar omdat liefhebben nooit vanzelf spreekt en ook nooit vanzelf gaat.
 
 
Even voorstellen....Lindtse Hof Even voorstellen....Lindtse Hof
Op zondag 31 maart is de naam bekend gemaakt van onze nieuwe gemeente in wording:
LINDTSE HOF
 
Een naam die herinnert waar we vandaan kwamen en laat zien dat we een gezamenlijke toekomst voor ons hebben.
lees meer »
 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)
 
Diaconaal jaarthema 2019 Diaconaal jaarthema 2019
Na het succesvolle diaconale themajaar 2017 is besloten ook in 2019 in actie te komen, ditmaal voor Oeganda. De Lindtse Kerk en De Hoeksteen hebben gekozen voor het Kerk in Actie-project ‘Karamojong kinderen naar huis en naar school’.
In de kerkdienst op 27 januari zal mw. 
Florette Koning, communicatiemedewerker van Kerk in Actie, iets meer vertellen over dit project. ZIj is zelf in Oeganda geweest.
 
Door het jaar heen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan dit project. Zo hopen we aan het einde van het jaar een mooi bedrag bijeen te hebben gespaard voor dit de kinderen in Oeganda.
Voor meer info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school
 
De kerk is open op woensdag De kerk is open op woensdag
Elke woensdagmorgen in de kerk open voor de koffie ochtend.
Loop gerust eens binnen. Uiteraard staat de koffie klaar. 
Een praatje, gewoon even zitten, een spelletje, alle is mogelijk.
Van 9.30 - 12.00 uur bent u van harte welkom!

's Middags, van 14.00 - 16.00 uur is de kerk open voor de ouderensoos. Koffie en thee staat uiteraard klaar. Daarnaast spelen we bingo of een ander spelletje met elkaar. Ook dan bent u van harte welkom!