Kerkdiensten

In verband met de corona maatregelen is aanmelden voor de kerkdienst nodig.
Er wordt door een paar leden van de cantorij gezongen en we kunnen met 30 bezoekers aanwezig zijn.
De kerkdiensten worden live uitgezonden via kerkdienstgemist en kunnen daarna teruggekeken worden.


Elke zondagmorgen om is er een kerkdienst in de Lindtse kerk. Deze duurt ongeveer een uur. In deze diensten wordt gezongen, gebeden, gelezen uit de bijbel en luisteren we naar een preek naar aanleiding van de bijbel. Voor de kinderen van 4-12 jaar is er tijdens een gedeelte van de dienst kindernevendienst waarin zij in hun eigen ruimte een bijbelverhaal horen en dat verder uitwerken. Voor de zegen komen de kinderen van de kindernevendienst en de kleintjes uit de oppas weer naar de kerkzaal.

Na de dienst wordt er koffie gedronken zodat de kerkgangers elkaar kunnen ontmoeten.
Iedereen is welkom in de kerkdienst. Met iedereen, bedoelen we ook echt iedereen!

Wanneer de kerkdiensten zijn kun je vinden in onze kalender elder op deze website.

 

 
Zondagsbrief

Elke zondag wordt bij binnenkomst de zondagsbrief uitgedeeld. Hierin staat informatie over de kerkdienst, activiteiten in de komende week, overzicht van gemeenteleden die ziek zijn en andere informatie.

Het is mogelijk  de zondagsbrief via e-mail te ontvangen. Stuur daarvoor een mail naar zondagsbrief@lindtsekerk.nl
 

 
Grote letter liedboek

Sinds kort zijn wij in het bezit van de groot letter editie van het Nieuwe Liedboek. Helaas bestaat deze editie uit twee onhandig grote en ook zware mappen op A4 formaat. Daarom zijn we van plan om van te voren een setje klaar te leggen met de liederen van de zondag op groot formaat. Om een idee te krijgen van het aantal setjes dat we nodig hebben, willen we u vragen aan de scriba te laten weten als u behoefte heeft aan de liederen op groot formaat.

Scriba: Ad Kleiberg - 078 6104324 of 06 47520222 of stuur een e-mail