Advent 2019 Advent 2019
De komende weken tot en met Kerst hebben als thema: Geef licht!
De lezingen zijn uit het boek Micha. Zoals meestal bij de profeten stelt hij misstanden aan de kaak, maar nooit zonder hoop voor de toekomst. Het gaat over hoe ingewikkeld het leven kan zijn, zonder begin en zonder einde.  De schikkingen zijn hierop gebaseerd met elke week een nieuwe krans,een voortdurende rondgang van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het weer Kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen, maar altijd is er hoop op een betere tijd, hoop op licht.
 
 
4e advent

4e advent
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien.
Klimop staat voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dat is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Wij mogen geloven in het Licht.
Wij kunnen leven door een belofte van trouw en vergeving,
Gods belofte van zegen en genade.
 
 
3e advent

3e advent

15 december, 3e zondag van Advent.

We vervolgen de lezingen uit de profeet Micha. Hij legt de vinger op de zere plek en houdt ons een spiegel voor. Hoe leven wij? Speelt God een rol in ons leven? Wat vraagt Hij van ons? Micha is daar duidelijk in: “De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God”.    

De schikking met kransen komt steeds hoger, nu al de derde krans. Versierd met takken van de levensboom. Erop een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien. Dat moeten we ook naar mensen doen.
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Wij mogen geloven in het Licht,
levend met God,
in zorg voor elkaar en de schepping.
Elkaar accepteren en liefhebben.

 
 
2e advent

2e advent
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
In de krans is eucalyptusblad verwerkt. De olie daaruit is reinigend en geurend. De bladen met de opgerolde scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van God is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

En wat betekent dat voor ons?

Wij mogen geloven in het Licht
om in vrede te leven,
zonder angst voor wapens
en in het geloof in de Vredebrenger.

 
 
1e advent

1e advent
God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde bijeen brengt.
De omheining voor de schapen van prikkeldraad wordt uitgebeeld door de stekelige takken, waaraan soms wol van de vacht van de schapen blijft hangen. Zij kunnen zich veilig voelen binnen de omheining. De herder zorgt voor hen.

En wij?
Wij mogen geloven in het Licht.
We zijn veilig in een omheining,
als in een cirkel die moeilijk te verbreken is.
Er wordt voor ons gezorgd.
 
 
Algemene informatie Algemene informatie

Op bijzondere dagen wordt er in de kerk een symbolische bloemschikking gemaakt. Meestal is dit in de adventstijd/kerst en in de veertigdagentijd/pasen.
De schikking beeldt een thema uit dat in die weken centraal staat in de lezingen en in de kindernevendienst.
Een enthousiaste groep dames verzorgt met veel plezier de bloemschikkingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Suze Lodder, tel. 6195433, of email