Brugdienst

Voor jongeren van 12-16 jaar
Brugdienst

Zodra je de basisschool verlaat (en afscheid genomen hebt van de kindernevendienst) en totdat je 15/16 jaar bent is er de Brugdienst die elke 3 weken wordt gehouden. De Brugdienst wordt tijdens kerktijd afwisselend in de Lindtse kerk en de Develhof gehouden.
Er wordt tijdens elke Brugdienst gewerkt met een thema, dat meestal is gekozen aan de hand van actuele gebeurtenissen. Dit wordt uitgewerkt door een spel te spelen, er met elkaar over te praten of er iets over te maken. Zo hebben we met Sinterklaas een spel gespeeld over allerlei heiligen. Toen het dierendag was hebben we bekeken welke dieren een rol spelen in de Bijbel. Een quiz met babyfoto’s paste goed bij het leren kennen van elkaar aan het begin van een seizoen, maar ook de activiteiten buiten de zondagochtend om zoals samen gourmetten, of een andere maaltijd bereiden, deelnemen aan Sirkelslag of gaan schaatsen zorgen voor een leuke sfeer in de groep.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan gerust eens kijken!
 

Voor meer informatie: 
Cora Berghout, (email:
Leanne van Nes, Arco Tempelaar, Matthijs van Joolingen
 

terug