Brugdienst

Voor jongeren van 12-16 jaar
Brugdienst

Zodra je de basisschool verlaat (en afscheid genomen hebt van de kindernevendienst) en totdat je 15/16 jaar bent is er de Brugdienst die elke 3 weken wordt gehouden. De Brugdienst wordt tijdens kerktijd afwisselend in de Lindtse kerk en de Develhof gehouden.
Er wordt tijdens elke Brugdienst gewerkt met een thema, dat meestal is gekozen aan de hand van actuele gebeurtenissen. Dit wordt uitgewerkt door een spel te spelen, er met elkaar over te praten of er iets over te maken. Maar we hebben ook de activiteiten buiten de zondagochtend om zoals samen gourmetten, deelnemen aan Sirkelslag, de Nacht van de 7 opdrachten. Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan gerust eens kijken! 
 

Voor meer informatie: 
Matthijs van Joolingen
Peter van Beelen

terug