Even voorstellen....Lindtse Hof Even voorstellen....Lindtse Hof

Ongeveer 2 jaar geleden zijn de toenmalige gemeenten van de Lindtse kerk en de Open Hofkerk samen gebruik gaan maken van de Lindtse kerk. In de maanden daarna zijn ze, onder deskundige leiding van Lydia Roosendaal en twee interim predikanten, ds. Laurens Korevaar en ds. Ton Verbeek, langzaam naar elkaar toegegroeid. Allereerst kwamen er gemixte teams bij het koffieschenken en de schoonmaakploeg. In een later stadium gingen de diakonieën samenwerken. Er werd nagedacht over de kerkdiensten en over de invulling van het pastoraat. Talloze gemeenteavonden en vergaderingen zijn gehouden om als gemeenten met elkaar in gesprek te gaan. De beide plaatselijke regelingen werden veranderd in één nieuwe.
Zo verkenden we elkaar in de loop der tijd naar de vorming van één gemeente en leerden we elkaar steeds beter kennen en waarderen!
De namen van de gemeenten veranderden ondertussen tijdelijk in Lindtse gemeente en Open Hof gemeente. 
Het besluit om samen te gaan is genomen door beide kerkenraden. We zijn hier heel blij mee. Er moet nog heel wat gebeuren voordat het daadwerkelijk zover is. Eén van de dingen was op zoek naar een nieuwe naam. Gemeenteleden werd gevraagd namen voor de nieuwe gemeente in te dienen. 

terug